Phương thức thanh toán

 Yến Sào Fly chấp nhận các hình thức thanh toán nào?
- Yến Sào Fly nhận thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng

- Với thanh toán tiền mặt, Yến Sào Fly sẽ giao nhận bằng hình thức (COD) thu tiền khi giao hàng cho bạn