nong-thon-tieu-bieu-huyen

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP HUYỆN NĂM 2021

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là chương trình tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất và mở rộng thị trường, góp phần cho sự phát triển của công nghiệp nông thôn tại địa phương. Yến Sào Fly vinh dự được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện trong chương trình này.

nong-thon-tieu-bieu-cap-tinh

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2021

Cũng trong năm 2021, Yến Sào Fly được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Đây là chương trình tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất và mở rộng thị trường, góp phần cho sự phát triển của công nghiệp nông thôn tại địa phương.

nong-thon-tieu-bieu-cap-khu-vuc

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP KHU VỰC NĂM 2022

Năm 2022, Yến Sào Fly tiếp tục được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực. Sản phẩm của chúng tôi được công nhận là đạt chất lượng, có tiềm năng phát triển sản xuất và mở rộng thị trường, đồng thời góp phần vào sự phát triển của công nghiệp nông thôn tại khu vực.

top-100-thuong-hieu-manh

TOP 100 THƯƠNG HIỆU MẠNH ASEAN 2019

Chương trình “Thương hiệu mạnh ASEAN 2019” nhằm tôn vinh và quảng bá thương hiệu Việt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp châu Á cùng với Tổ chức Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế QMS – Australia và các đơn vị liên quan. Yến Sào Fly được vinh dự xuất hiện trong Top 100 thương hiệu xuất sắc đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về năng lực, chất lượng và đóng góp vào sự phát triển của kinh tế, xã hội địa phương, đất nước và khu vực ASEAN.

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG PHÂN TÍCH MỐI NGUY VÀ ĐIỂM KIỂM SOÁT TỚI HẠN (HACCP)

Công ty TNHH Yến Sào Fly được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo HACCP cho lĩnh vực Sơ chế và chế biến yến sào. 

giay-chung-nhan-ocop

CHỨNG NHẬN OCOP CỦA SẢN PHẨM YẾN SÀO FLY SURE

Sản phẩm Yến Sào Fly Sure được Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp chứng nhận OCOP 3 SAO. Qua đó, Yến Sào Fly Sure được công nhận là sản phẩm chất lượng, đặc trưng, tiêu biểu của địa phương.

an-toan-thuc-pham

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

Yến Sào Fly được Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản đánh giá và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất kinh doanh sản phẩm: yến tổ, yến hũ và yến lon.