CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP QUỐC GIA – NĂM 2023.

Bộ sản phẩm Yến Sào Fly được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận là sản phẩm tiêu biểu cấp Quốc Gia năm 2023. Qua đó, góp phần khẳng định chất lượng của sản phẩm và được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn.

 

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH -NĂM 2023.

Năm 2023, sản phẩm Yến Sào Fly Plus và Yến Sào Fly Đông Trùng Hạ Thảo đã được bình chọn là sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.

Đây là chương trình tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, góp phần thúc đẩy sự phát triển Công nghiệp Nông thôn tại địa phương.

nong-thon-tieu-bieu-huyen

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP HUYỆN – NĂM 2021.

Bình chọn sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu là chương trình tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất và mở rộng thị trường, góp phần thúc đấy sự phát triển của Công nghiệp Nông thôn tại địa phương. Yến Sào Fly vinh dự được bình chọn là sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu cấp Huyện trong chương trình này.

nong-thon-tieu-bieu-cap-tinh

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH – NĂM 2021.

Cũng trong năm 2021, Yến Sào Fly được bình chọn là sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh. 

Đây là chương trình tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, tiềm năng phát triển sản xuất và mở rộng thị trường, góp phần cho sự phát triển của Công nghiệp Nông thôn tại địa phương.

nong-thon-tieu-bieu-cap-khu-vuc

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP KHU VỰC – NĂM 2022.

Năm 2022, Yến Sào Fly tiếp tục được bình chọn là sản phẩm Công nghiệp Nông thôn tiêu biểu cấp khu vực.

Sản phẩm của Công ty chúng tôi được công nhận là đạt chất lượng, có tiểm năng phát triển sản xuất và mở rộng thị trường, đồng thời góp phần vào sự phát triển của Công nghiệp Nông thôn tại khu vực.

 

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG PHÂN TÍCH MỐI NGUY VÀ ĐIỂM KIỂM SOÁT TỚI HẠN ( HACCP).

Công ty TNHH Yến Sào Fly được đánh giá và phú hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo HACCP cho lĩnh vực :

  • Sơ chế tổ yến;
  • Chế biến các sản phẩm từ tổ yến;
  • Sản xuất thực phẩm bổ sung dạng nước.
top-100-thuong-hieu-manh

TOP 100 THƯƠNG HIỆU MẠNH ASEAN 2019.

Chương trình ” Thương hiệu mạnh ASEAN 2019″ nhằm tôn vinh và quảng bá thương hiệu Việt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế do Trung tâm nghiên cứu Phát triển doanh nghiệp châu Á cùng với tổ chức Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng quốc tế QMS- Australia và các đơn vị liên quan.

Yến Sào Fly được vinh dư xuất hiện trong top 100 thương hiệu xuất sắc đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về năng lực, chất lượng, và đóng góp vào sự phát triển của kinh tế, xã hội địa phương, đất nước và khu vực ASEAN.

giay-chung-nhan-ocop

CHỨNG NHẬN OCOP CỦA SẢN PHẨM YẾN SÀO FLY SURE

Sản phẩm Yến Sào Fly Sure được Uỷ Ban nhân dân Tỉnh Khánh Hoà cấp giấy chứng nhận OCOP 3 SAO. Qua đó, Yến Sào Fly Sure được công nhận là sản phẩm chất lượng, đặc trưng tiêu biểu của địa phương.

an-toan-thuc-pham

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỆU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM.

Yến Sào Fly được Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản đánh giá và cấp giấy chứng nhận đủ điểu kiện an toàn thực phẩm để sản xuất kinh doanh sản phẩm : Yến tổ, Yến hũ, Yến lon.

CHỨNG NHẬN OCOP CỦA SẢN PHẨM NƯỚC YẾN LON FLY

Sản phẩm Nước Yến Lon Fly được Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Vạn Ninh cấp giấy chứng nhận Ocop 3 năm 2023. Là sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của Huyện.

CHỨNG NHẬN OCOP CỦA SẢN PHẨM SỮA YẾN FLY BEST MILK

Sản phẩm Sữa Yến Fly Best Milk được Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Vạn Ninh cấp giấy chứng nhận Ocop 3 sao năm 2023. Là sản phẩm đặc trưng, tiêu  biểu của Huyện.

CHỨNG NHẬN OCOP CỦA SẢN PHẨM

YẾN SÀO FLY ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO

Sản phẩm Yến Sào Fly Đông Trùng Hạ Thảo được Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Vạn Ninh cấp giấy chứng nhận Ocop 3 sao năm 2023. Là sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của Huyện.

CHỨNG NHẬN OCOP CỦA SẢN PHẨM YẾN SÀO FLY PLUS

Sản phẩm Yến Sào Fly Plus được Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Vạn Ninh cấp giấy chứng nhận Ocop 3 sao năm 2023. Là sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của Huyện.

CHỨNG NHẬN OCOP CỦA SẢN PHẨM YẾN SÀO FLY SUPER KIDS

Sản phẩm Yến Sào Fly Super Kids được Uỷ Ban Nhân Dân Huyện Vạn Ninh cấp giấy chứng nhận Ocop 3 sao năm 2023. Là sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của Huyện.